Klima Montajı Nasıl Yapılır?

15.07.2018
240
Klima Montajı Nasıl Yapılır?

Klima montajı nasıl yapılır; iç ünite montajı, dış ünite montajı, elektrik bağlantısı ve kullanılan malzemeler detaylı açıklanarak bu yazımızda derlenmiştir, soru ve önerilerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz.

Klima Montajında Kullanılan Malzemeler
Bakır Borular: Klimaların iç üniteleri ile dış üniteleri arasındaki gaz akışı bakır borular tarafından sağlanır.

Bakır Boru İzolasyonu:Bakır boruları sıcaklık, nem gibi dış etkenlerden korumak için izolasyon maddesi kullanılır. Bakır boru izolasyondan geçirilerek kullanılır. Bakır boru izolasyonları 50 metrelik rulolar hâlinde kullanılırlar.

Ara Bağlantı Kabloları:Klimanın iç ve dış üniteleri arasındaki elektriksel bağlantıyı ara bağlantı kabloları sağlar. Bu kablolar çok telli ve bükülebilir (NYY) yapıdadır. Genellikle sarı-yeşil, mavi, kahve ve siyah renkli kablolardan meydana gelirler. Sarı-yeşil kablo topraklama kablosudur.

Drenaj Hortumu: Klimaların soğutma sisteminde meydana gelen suyun dışarıya alınmasında drenaj hortumları görev yapar. Değişik uzunluklarda rulolar hâlinde kullanılırlar.

Enerji Kablosu:Klimaya enerji ulaştıran kablodur. Klima BTU değerine ve kompresör gücüne bağlı olarak değişik kesitlerdedir.

Montaj Kiti:Montaj için gerekli olan parçaların bir araya getirildiği settir. Günümüzde özellikle pratik olması bakımından yetkili servisler tarafından tercih edilmektedir. Montaj setleri bazı klimalarda kutusundan çıkabildiği gibi ayrıca da kullanılabilmektedir.

Konsol: Klimaların dış ünitesinin duvara veya tabana montajı konsol adı verilen metal gereçler ile yapılır. Konsollar değişik büyüklük ve yapıdadırlar. Kullanılacak dış ünitenin büyüklüğüne göre uygun konsol seçimi yapılmalıdır.

Montaj Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

Klimanın montajı öncesi bazı hususlara dikkat edilmelidir. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

 • Montaja başlamadan önce cihaz ile ilgili montaj kılavuzu mutlaka dikkatlice okunup incelenmelidir.
 • Montaj kılavuzunda belirtilen bakır boru çaplarına, elektrik bağlantı kablosu kesit ve özelliklerine mutlaka uyulmalıdır. Farklı özellikte malzeme kullanmanın klimanın zarar görmesine ve verimli çalışmamasına neden olabileceğini unutmayınız.
 • Bina çıkışlarına, koridorlara, merdivenlere ve açık alanlara split klima bağlantısı yapmak uygun değildir.
 • Montaj için uygun yer seçimi yapılmalıdır.

İç ünite montajı yerini belirlerken aşağıdaki durumların dikkate alınması gerekir:

 • İç ünitenin yakınında herhangi bir ısı kaynağı veya buhar üreten bir cihaz bulunmamalıdır. Doğrudan güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde montaj yapılmalıdır.
 • İç ünitenin montajının yapılmasına engel bir nesne olmamalıdır.
 • İç ünite yanıcı gazlara yakın monte edilmemelidir.
 • İç ünite, mutfak gibi yağlı ortamların üzerine yerleştirilmemelidir.
 • İç ünite çok nemli ortamlara yerleştirilmemelidir. Aşırı nem cihazın ve bağlı olduğu sistemin çalışmasını olumsuz etkiler. Cihaz elemanlarının kısa zamanda bozulmasına sebep olur.
 • İç ünite ile dış ünite arasındaki mesafe en az 4 metre olmalıdır.
 • Yüksek frekansta çalışan cihazların olduğu yere yerleştirilen klimaların, iç ünitesinin elektronik devrelerinde ciddi arızalar meydana gelebilir.
 • İç ünite hava sirkülasyonunun iyi olduğu bir noktaya klima monte edilmelidir.
 • İç ünitenin montajının yapılacağı zemin düz olmalıdır. Klimanın montajı su terazisi ile düzgün olmalıdır. Bu yapılmadığında klima gürültülü çalışır.
 • Montajın yapılacağı yer, kapı ve pencere yakınında olmamalıdır. Böylece daha verimli bir çalışma sağlanır.
 • İç ünite zeminden 2000 mm (2 m) yükseğe monte edilmelidir.
 • Havada bulunan su buharı, iç ünitede yoğuşarak sıvı hâle gelir. Bu su özellikle havanın nemlilik oranını artırır. İç ünite montaj yerini belirlerken bu suyun rahatça dışarı alınmasını sağlayacak drenaj borusu tesisatının konumu dikkate alınmalıdır.
Ayrıca Bakınız.  Klima Neden Fazla Elektrik Yakar?

Dış ünite montajı yerini belirlerken aşağıdaki durumların dikkate alınması gerekir:

 • Kondanser ısısının rahat dağılabileceği bir yere dış ünite montajı yapılmalıdır.
 • Dış ünite yakınında herhangi bir ısı kaynağı ya da buhar üreten cihaz bulunmamalıdır.
 • Dış ünite yağmur ve güneş ışınlarından korunmalıdır. Bunun için ya korunaklı bir yere montajı yapılmalı ya da tente gibi korumalarla dış ünitenin zarar görmesi engellenmelidir.
 • Dış ünite montajı hayvan veya bitki yetiştirilen yerlere yapılmamalıdır. Dış üniteden dışarıya verilecek sıcak veya soğuk hava hayvan ve bitkileri olumsuz etkiler.
 • Dış ünitenin monte edileceği konsolların sağlam bir zemine sabitlenmesi gerekir. Zeminin veya duvarın gevşek yapıda olması ileride büyük kazalara sebep olabilir.

İç Ünite Montajı

Montaj plaketini montaj yapılacak duvara yerleştirerek montaj deliklerinin konumlarını işaretleyiniz. Bu işlemi yaparken klima içinde havanın neminden dolayı oluşacak suyun, dışarıya atılmasını sağlamak için, montaj plaketinin 3 derece eğimli olarak yerleştirilmesi gerektiğini unutmayınız.Montaj plaketini uygun büyüklükte vida ve dübellerle duvara sabitleyiniz. Bu işlem sırasında plaketin duvara tam temasını sağlayınız. Plaket duvara tam temas etmezse veya eğrilik olursa klima çalışması sırasında titreşim ve su damlaması meydana gelebilir.

İç ünite ile dış ünite arasındaki bağlantıları yapmak için bakır boru, drenaj hortumu ve elektrik kablosunun geçebileceği bir delik açınız. Açılan bu delikten bakır boru, drenaj hortumu ve elektrik kablosunu geçiriniz

Drenaj hortumu aşağıya doğru eğimli yapılmalıdır. Bu suyun rahat akmasını sağlayacaktır. Drenaj hortumu iç üniteden çıktıktan sonra yükseltilmemelidir. Hortumun ucu, su içine veya drenaj kanalına sokulmamalıdır. Hortum üzerinde sifon denilen kıvrımlar oluşturulmamalıdır.

Dış Ünite Montajı

Dış ünitenin yerleştirme işlemlerine başlamadan önce titreşim ve ses oluşmasını önlemek için kaidenin sağlam ve terazisinde olduğunu kontrol edin. Dış üniteyi vida ve dübellerle kaideye sabitleyin. Dış üniteyi kaideye bağlayan cıvataların uçları en fazla 15 mm dışarıya çıkmalıdır.

Ayrıca Bakınız.  Klima Neden ısıtmaz?

Soğutucu boru bağlantılarında boru içindeki toz ve nemin temizlenmesi gerekir. Cihaz ve borular arasındaki bağlantılar sıkıca yapılmalıdır. Bağlantı borularının içindeki havayı atmak için vakum pompası kullanılır. Bağlantı noktalarında gaz kaçağı kontrolü yapılmalıdır. Dış ünitenin bağlantısında borunun bir miktar uzun tutularak bir tur kangal yapılması gürültü ve titreşimi azaltır.

Vakuma Alma İşlemi ve Fazla Gazın Alınması

Boru içindeki havanın alınması işlemi için vakum pompası kullanılır. Vakum pompasının kullanımında aşağıdaki işlem sırası takip edilir:

1- Boru düzeneği manometresi ile vakum pompası birbirine bağlanır.

2- Alçak basınç vanası açılır. Manometrenin yüksek basınç vanası tümüyle kapatılır

3- Vakum pompası en az 20 dakika (760 mmHg) yükselinceye kadar çalıştırılır.

4- Manometrenin alçak basınç vanası kapatılır ve vakum pompası durdurulur.

5- İki ve üç yönlü vanalar tümüyle açılır.

6- İki ve üç yönlü vanaların başlıkları tümüyle kapatılır.

7- Manometre ve vakum pompası çıkarılır.

8- Vana başlıkları ve servis kapısı somunları yerine takılır.

Enerji Bağlantısı

Enerji bağlantısı çok telli kablolar ile terminaller vasıtasıyla yapılır. Dış ünite elektrik bağlantı kapağının işlem sonunda sıkıca kapatılması gerekir. Özellikle insanların erişebileceği yerlerdeki elektrik bağlantı kapaklarını açık bırakmamaya özen gösterilmelidir. Elektriksel bağlantılar katalogda yazan değerler ve şekiller dikkate alınarak yapılmalıdır.

Bağlantı hattı bina içerisinde toprak hattı çekili bir buattan alınır. Bağlantı kablosunun kesiti klimanın kapasitesine göre değişir. 9000 ve 12000 BTU’luk klimalarda 3×1.5 mm2 kesitinde kablo, 18000 ve 24000 BTU’luk klimalarda 3×2.5 mm2’lik kablo kullanılmalıdır.

9000 ve 12000 BTU’luk klimalarda 16 Amper gecikmeli W otomat; 18000 ve 24000 BTU kapasiteli klimalarda 25 Amper gecikmeli W otomat kullanılmalıdır.

Cihaz mutlaka topraklanmalıdır. Sıfırlama işlem diye de bilinen toprak nötr teması kesinlikle yaptırılmamalıdır.

Ayrıca Bakınız.  Balçova Klima Servisi

Faz, nötr ve toprak uçlarının doğru şekilde bağlanmasına dikkat edilmelidir. Aksi takdirde daha sonra elektronik kartta arızalar görülebilir.

UYARI: Klima topraklanmalıdır. Yetersiz topraklama elektrik çarpmalarına neden olabilir. Topraklama kablosunu bir gaz borusuna, su borusuna, paratonere veya bir telefon topraklama kablosuna bağlamayın. Montaj işleminden sonra, elektrik verilerek topraklama kaçak kontrolü yapılmalıdır. İhmal ederseniz elektrik çarpması veya üründe hasara sebep verebilir

Kablo bağlantısı milli elektrik düzenlemelerine uygun olarak uzman bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır. Klimanız elektrik şebekesine uygun akımda gecikmeli V-otomat ile bağlanmalıdır

Montaj işleminden sonra, elektrik şalteri/sigortası kolayca erişilebilir yerde olmalıdır.
• Klima yalnızca ürün etiketi üzerindeki bilgilere göre bağlanmalı ve çalıştırılmalıdır. Klima kullanmadan önce elektrik şebekenizin gerilim değerinin ürün etiketinde belirtilen değer ile uyumlu olduğunu kontrol ettirin.
• Klimanızı mutlaka sigorta vasıtasıyla topraklı enerji hattına bağlayın ve çalıştırın.

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Klima Arızaları